Regulamin

Przed rezerwacją zapoznaj się z naszym regulaminem

Przyjazd i odbiór

Odbiór domku w dniu przyjazdu następuje od godz. 15.00
Doba hotelowa w ostatnim dniu pobytu kończy się o godz. 11.00.

Odpowiedzialność

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku , tarasu powstające z ich winy lub winy odwiedzających ich gości.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody , prądu.

Zasady

Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom.
Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty.

Zwrot wpłaty

Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.